Kategorie

Krakow Method Center

Centrum Metody Krakowskiej – główne założenia oraz prowadzone przez nie działania na rzecz małych dzieci ze specyficznymi zaburzeniami rozwojowymi

Centrum Metody Krakowskiej to profesjonalny ośrodek badawczy, który w swoim zakresie prowadzi specjalną terapię z zakresu neurobiologii. Ma ona w głównej mierze na celu zarazem całościową i sekwencyjną stymulację funkcji poznawczych małego dziecka. Szczególnie w przypadku stwierdzenia u niego różnego rodzaju zaburzeń w prawidłowym rozwoju, niezależnie czy są one genetyczne (wrodzone) bądź nabyte na jego wczesnym etapie życia. Twórcą Metody Krakowskiej jest prof. dr hab. Jagoda Cieszyńska z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, gdzie pracuje w Katedrze Logopedii. Proponowane przez Centrum specjalistyczne pomoce do terapii zostały opracowane przez profesor wspólnie z jej uniwersyteckimi współpracownikami oraz Zespołem Wczesnego Wspomagania w Ośrodku dla Dzieci Niesłyszących, który dawniej nosił nazwę Zespołu Diagnozy i Terapii Języka. Podstawowym i przede wszystkim najważniejszym założeniem Metody Krakowskiej jest naśladowanie poszczególnych etapów rozwoju, które występują naturalnie u zdrowych dzieci, aby ustalić odpowiednie ćwiczenia dla maluchów ze zdiagnozowanymi zaburzeniami rozwojowymi oraz genetycznymi i zaproponować im właściwą terapię. Wszystko zaczęło się od badania specyficznego systemu językowego dzieci z wykorzystaniem tzw. symultaniczno - sekwencyjnej wczesnej nauki czytania. Natomiast później terapeuci z Centrum Metody Krakowskiej zaczęli w ten sposób pomagać maluchom z zaburzeniami rozwoju, które przeważnie charakteryzuje trudność w zakresie umiejętności językowych oraz kompetencji komunikacyjnych. Oferowane przez Wydawnictwo Centrum Metody Krakowskiej pomoce do terapii to przede wszystkim lewopółkulowe układanki rozwijające mózg dziecka oraz specjalne programy słuchowe oraz książeczki przygotowujące najmłodszych do wczesnej nauki czytania. Pomagają one nie tylko w odpowiedniej stymulacji rozwoju malucha w obszarze poznawczym, ale i również w prawidłowym budowaniu jego systemu językowego. Pomoce i układanki z Centrum Metody Krakowskiej są one głównie wykorzystane do pracy terapeutycznej z dziećmi z zespołem Aspergera i zaburzeniami ze spektrum autyzmu, z opóźnieniem rozwoju mowy spowodowanym alalią lub afazją dziecięcą, a także zagrożonych autyzmem bądź dysleksją.

Pomoce terapeutyczne stworzone przez Centrum Metody Krakowskiej – do wczesnej symultaniczno – sekwencyjnej nauki czytania oraz lewopółkulowe układanki rozwijające mózg dziecka

W dość bogatym dorobku Wydawnictwa Centrum Metody Krakowskiej można odnaleźć wszelkiego rodzaje pomoce do przeprowadzania skutecznej terapii dla dzieci z genetycznymi zaburzeniami rozwoju i nie tylko. Przydają się one również maluchom, które mają problemy z mową o odkrytym bądź nieznanym podłożu, a także i występują u nich trudności z komunikacją ze swoim otoczeniem. Ogólnie rzecz biorąc terapia prowadzona przez Centrum Metody Krakowskiej jest swoistym połączeniem nauki wczesnego czytania z globalną stymulacją funkcji poznawczych w obrębie ogólnego rozwoju dziecka, w którym istotną rolę odgrywa poprawna synchronizacja pracy pomiędzy obiema półkulami mózgu, czyli prawą i lewą, która odpowiada za mowę. W związku z tym regularnie prowadzone ćwiczenia z pociechami, które z różnych przyczyn nie mogły w pełni rozwinąć swoich możliwości intelektualnych oraz przejawiają trudności z nabyciem umiejętności językowych i komunikacyjnych, przynoszą pozytywne rezultaty. Dlatego też pomoce z Wydawnictwa Centrum Metody Krakowskiej cieszą się bardzo dobrymi opiniami. Oprócz książek do wczesnej nauki czytania warte uwagi są również lewopółkulowe układanki dla dzieci, które poprzez propozycję ciekawych ćwiczeń w postaci logicznych sekwencji czy szeregów pomagają w stymulacji lewej półkuli mózgu. Jej prawidłowa praca ma niebagatelny wpływ nie tylko na naukę mówienia, ale i pisania oraz czytania. Również w naszym sklepie są dostępne pomoce do terapii stworzone przez Centrum Metody Krakowskiej.