23
Apr

Co się należy po urodzeniu dziecka w 2019: co przysługuje młodym rodzicom?

2019-04-30 15:10:19 |
Odsłon 11729 |

Podpowiadamy, jakie świadczenia przysługują po urodzeniu dziecka w 2019 roku. Przedstawiamy też warunki, jakie koniecznie trzeba spełnić, żeby móc je uzyskać.

Jakie świadczenia przysługują po urodzeniu dziecka w 2019 roku i w jaki sposób można się o nie ubiegać?

Generalnie świadczenia po urodzeniu dziecka w 2019 roku i zasady ich przyznawania przez właściwe organy administracyjne są w przeważającej części podobne jak w poprzednim roku 2018.

 

Należą do nich następujące rodzaje wsparcia finansowego od państwa, na jakie obecnie mogą liczyć młodzi rodzice, którzy powitają na świat swoje maleństwo:

 • -jednorazowa zapomoga w formie tzw. becikowego
 • -świadczenie rodzicielskie, znane bardziej jako kosiniakowe, wypłacane co miesiąc zamiast zasiłku macierzyńskiego
 • -500+ na drugie i kolejne dziecko
 • -specjalny dodatek na dziecko w postaci zasiłku rodzinnego
 • -różnego rodzaju świadczenia opiekuńcze na niepełnosprawne dzieci jak tzw. zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne oraz specjalny zasiłek opiekuńczy.

 

Co się należy po urodzeniu dziecka w 2019: co przysługuje młodym rodzicom?Niemniej jednak, aby otrzymać przysługujące pieniądze po urodzeniu dziecka trzeba koniecznie złożyć odpowiednie wnioski i dołączone do nich wymagane dokumenty do właściwego urzędu miasta lub gminy albo do miejscowego ośrodka pomocy społecznej (MOPS).

I co najważniejsze, należy pilnować ustalonych ustawowo terminów, które zagwarantują nam otrzymanie świadczeń, o które zamierzamy się ubiegać. Dlatego też warto już zawczasu zorientować się, co przysługuje po urodzeniu dziecka w 2019 roku młodym rodzicom i w jaki sposób można je uzyskać.

 

Jednorazowe pieniądze za urodzenie dziecka, czyli tzw. becikowe

Jednym ze świadczeń po urodzeniu dziecka dla jego rodziców jest jednorazowa forma zapomogi w postaci tzw. becikowego. Najważniejszym warunkiem, żeby je otrzymać jest spełnienie ustalonego z góry kryterium dochodowego.

W głównej mierze oznacza to, że becikowe w 2019 roku mogą dostać polskie rodziny, których całkowity dochód z poprzedniego roku rozliczeniowego na jedną osobę jest nie większy niż 1922 zł netto. Jest on zawsze dzielony przez ilość wszystkich członków w rodzinie, do których wlicza się również nowo narodzonego maluszka.

 

Niezależnie od konkretnych wyliczeń becikowe jest niezmiennie otrzymywane w kwocie jednego tysiąca złotych. Jednakże do jego otrzymania konieczne jest złożenie stosownego wniosku w ciągu 12 miesięcy od dnia porodu dziecka. Ponadto należy do niego obowiązkowo dołączyć niezbędne dokumenty, które dostarcza się do odpowiedniej instytucji, zajmującej się przyznawaniem i wypłacaniem becikowego.

 

Wobec tego oprócz koniecznego oświadczenia o uzyskanych dochodach rodziców z Urzędu Skarbowego trzeba dodatkowo załączyć:

 • -odpis aktu urodzenia dziecka, na które przysługuje becikowe
 • -zaświadczenie wystawione przez położną lub lekarza ginekologa, które będzie poświadczać, że mama noworodka została objęta specjalistyczną opieką lekarską nie później niż od 10 tygodnia ciąży
 • -kserokopie dowodów osobistych obojga rodziców
 • -oświadczenie o niepobieraniu tego rodzaju świadczenia na dziecko w innym miejscu.

Co więcej, pieniądze na dziecko z becikowego są również przyznawane w oparciu o bieżącą sytuację finansową danej rodziny. W związku z tym zawsze trzeba poinformować właściwy organ administracyjny o wszystkim, co ma wpływ na Wasze aktualne finanse.

 

 

Dotyczy to w szczególności:

 • -otrzymania zasiłku macierzyńskiego (najczęściej przez matkę, rzadziej ojca dziecka)
 • -utraty pracy
 • -zdobycia innego zarobku
 • -podjęcia osobistej działalności gospodarczej lub jej wyrejestrowania
 • -wygaśnięcia praw do innych społecznych świadczeń pieniężnych jak chociażby renty, itp.

 

Natomiast sam wniosek konieczny do uzyskania jednorazowego świadczenia po urodzeniu dziecka można dostać od ręki w instytucji lub pobrać jego wzór z Internetu. Z kolei w zależności od aktualnego stałego lub tymczasowego miejsca zamieszkania rodziców można składać go w miejscowym ośrodku pomocy społecznej (MOPS) lub właściwym dla niego urzędzie miasta bądź gminy.

 

Warto przy tym wiedzieć, że jeśli dostarczymy wszystkie wymagane dokumenty i spełnimy wszystkie określone prawnie kryteria, to becikowe zostanie wypłacone zależnie od momentu, w którym zostały one złożone. Wobec tego załatwienie wszystkich niezbędnych formalności do dziesiątego dnia danego miesiąca będzie skutkować tym, że pieniądze po urodzeniu dziecka otrzymamy do jego końca. Natomiast złożenie wniosku po tym czasie oznacza, że trzeba będzie na nie poczekać do końca następnego miesiąca.

Becikowe jest przeważnie przelewane na wskazane przez rodziców konto bankowe, ale można też otrzymać je za pośrednictwem Poczty Polskiej lub w kasie urzędu, w którym staraliśmy się o świadczenie.   

 

Co się należy po urodzeniu dziecka w 2019 roku i czym jest tzw. kosiniakowe? Ważne informacje

Oprócz wyżej opisanego becikowego, z którego pieniądze za urodzenie dziecka są wypłacane jeden raz, to młodzi rodzice mogą dodatkowo skorzystać ze specjalnego świadczenia rodzicielskiego. Jest ono potocznie nazywane jako tzw. kosiniakowe, ponieważ z inicjatywą jego wprowadzenia wyszedł minister Władysław Kosiniak – Kamysz.

To świadczenie po urodzeniu dziecka wypłacane co miesiąc przez mniej więcej pierwszy rok życia pociechy, jakie jest przede wszystkim przeznaczone dla rodziców (w szczególności matki, ale i może z niego skorzystać również ojciec malucha), którym nie przysługuje zasiłek macierzyński, a dotyczy to głównie:

 • -osób zatrudnionych w oparciu o umowy cywilno – prawne jak umowy o dzieło oraz umowy zlecenia;
 • -bezrobotnych, którzy nie muszą być koniecznie zarejestrowani w Urzędzie Pracy, aby starać się o kosiniakowe
 • -a także studenci.

 

Świadczenie rodzicielskie wynosi w sumie 1000 zł netto, a całkowity czas jego wypłacania zależy głównie od ilości dzieci, które przyjdą na świat: 

 • -W przypadku jednego urodzonego dziecka kosiniakowe jest przyznawane na okres 52 tygodni od dnia porodu.
 • -Przy dwójce maluchów już przez 65 tygodni.
 • -Natomiast rodzice trojaczków mogą liczyć na aż 67 tygodni.

Wnioski o świadczenie rodzicielskiego składa się głównie w miejscowych ośrodkach pomocy społecznej (MOPS), przynależnych do gminy, w której mieszka i jest zameldowana na pobyt stały lub tymczasowy rodzina. Ponadto istnieje również możliwość ubiegania się o kosiniakowe przez Internet na rządowej stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Nie potrzebne są do tego zaświadczenia o kwocie aktualnych zarobków, tak jak jest to w przypadku jednorazowych pieniędzy za urodzenie dziecka z becikowego.

Pamiętajmy jednak o jak najwcześniejsze złożenie wniosku na świadczenie rodzicielskie kosiniakowe nie później niż do 3 miesięcy od dnia porodu, aby zachować ciągłość wypłat z niego. Inaczej zostanie ono wypłacone dopiero od dnia złożenia wniosku na nie. I to bez wyrównania za poprzednie pierwsze 3 miesiące po narodzinach maleństwa. Ponadto przy składaniu wniosku o świadczenie rodzicielskie konieczne jest podpisanie specjalnego oświadczenia, w którym zaświadcza się, że nie jest przez nas pobierany zasiłek macierzyński ani inne jego podobne formy.

 

500+ plus, czyli pewne pieniądze na drugie i kolejne dziecko

Pozostając nadal w niezwykle istotnym dla młodych rodziców temacie, co się należy po urodzeniu dziecka, nie można nie wspomnieć o rządowym programie pomocowym Rodzina 500+ plus. Z założenia ma on na celu poprawić przyrost naturalny w naszym kraju. Dlatego też co miesiąc wypłacana kwota 500 zł netto jest zapewniona przede wszystkim rodzicom dwójki lub więcej pociech przez bardzo długi okres, ponieważ aż do czasu ukończenia przez najmłodsze dziecko 18 roku życia.

 

Jednak wnioski o tego rodzaju świadczenia należy składać corocznie o określonej porze, ponieważ są one przyznawane na okres od początku października do końca września następnego roku kalendarzowego.

 

Jedynie należy przy tym pamiętać, że od daty jego złożenia zależy dalsza wypłata 500+ plus i zachowanie jej ciągłości:

 • -A mianowicie wniosek, który wpłynął do właściwej jednostki administracyjnej najpóźniej z końcem sierpnia, gwarantuje rodzicom, że to świadczenie zostanie wypłacone jeszcze w październiku.
 • -Natomiast złożenie go we wrześniu oznacza, że wypłata pieniędzy na dziecko nastąpi dopiero w listopadzie, ale z wyrównaniem za miesiąc październik.
 • -Podobnie ma się sprawa z wyrównaniem 500+ w sytuacji, gdy wniosek został dostarczony w październiku, ponieważ wtedy otrzymamy świadczenie do końca grudnia. Oczywiście razem z pieniędzmi za październik i listopad.
 • -Bardzo ważna jest tutaj informacja, że wnioski z 500 plus złożone dopiero w listopadzie i późniejszych miesiącach skutkuje przyznaniem świadczenia, ale bez wyrównania za poprzednie miesiące.

 

Chociaż z założenia świadczenia pieniężne z programu Rodzina 500 plus są przyznawane na drugie i kolejne dziecko bez ograniczeń i konieczności dostarczenia dodatkowych dokumentów, to również można ubiegać się o nie na pierworodną pociechę, a nawet i jedynaka.

Jednakże podstawowym wyznacznikiem jest kryterium dochodowe. Wobec tego świadczenie 500+ na jedno i pierwsze dziecko mogą otrzymać rodziny, których dochód na jedną osobę nie przekracza 800 zł. Natomiast gdy dziecko posiada orzeczenie o niepełnosprawności, to nie może być on wyższy niż 1200 zł. Dlatego też do wniosku na 500 plus dla jedynaka lub pierwszego potomka trzeba koniecznie dołączyć zaświadczenie o dochodach z poprzedniego roku rozliczeniowego. Ponadto w tym przypadku należy zawsze zgłosić zmianę sytuacji finansowej rodziny, a w szczególności fakt, gdy któryś z rodziców podejmie pracę i tym samym aktualny dochód wzrośnie.

Z kolei wypełniony wniosek na 500+ należy w odpowiednim terminie złożyć w ośrodku pomocy społecznej (MOPS) bądź w urzędzie gminy. Oprócz tego istnieje możliwość jego przesłania bez wychodzenia z domu za pomocą Internetu przez bankowość elektroniczną w banku, w którym mamy założone konto, a także przez specjalny portal Emp@tia oraz Platformę Usług Elektronicznych ZUS.

 

Inne dodatki na dziecko w 2019 roku, czyli zasiłek rodzinny oraz świadczenia opiekuńcze na niepełnosprawne dzieci

Zasiłek rodzinny to specjalny dodatek na dziecko, jaki jest przyznawany przede wszystkim rodzinom, w których dochód na jedną osobę nie przekracza 674 zł albo 764 zł, gdy dziecko ma orzeczenie o niepełnosprawności. Jego wysokość zależy głównie od wieku dziecka, co w 2019 roku kształtuje się następująco:

 • -dla dziecka w przedziale wiekowym od 0 do 5 lat całkowita kwota zasiłku rodzinnego to 95 zł
 • -dla dziecka od 6 do 18 lat – to 124 zł
 • -natomiast w przypadku dziecka od 19 do 23 lat – to maksymalnie 135 zł.

Oprócz wyżej wymienionych rodzajów świadczenia po urodzeniu dziecka w 2019 roku istnieją również specjalne dodatki, które mają być wsparciem dla rodziców niepełnosprawnych dzieci.

 

Należą do nich następujące zapomogi jak:

 • -comiesięczny zasiłek pielęgnacyjny w kwocie 184,42 zł, która od listopada 2019 roku ma zostać podniesiona do 215,84 zł
 • -wypłacane co miesiąc w wysokości 1406 zł świadczenia pielęgnacyjne przeznaczone dla rodziców, którzy opiekują się dzieckiem z orzeczoną niepełnosprawnością i zostali zmuszeni przez sytuację do rezygnacji z zarobkowej pracy
 • -natomiast specjalny zasiłek opiekuńczy jest przyznawany co miesiąc w kwocie 620 zł rodzicowi, które ze względu na opiekę niepełnosprawnego dziecka nie mogą podjąć pracy zarobkowej, a dochód rodziny na jedną osobę nie jest wyższy niż 764 zł.

Wszystkie przedstawione świadczenia po urodzeniu dziecka, które przysługują młodym rodzicom w 2019 roku, są przede wszystkim formą pomocy finansowej. W razie jakichkolwiek wątpliwości warto o więcej szczegółów dopytać się w urzędzie miasta lub ośrodku pomocy społecznej adekwatnym do aktualnego miejsca zamieszkania, który zajmuje się sprawami związanymi z dodatkami na dziecko.

Skomentuj

0 Komentarze

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.