18
Jun

500 PLUS na pierwsze dziecko od 1 lipca 2019

2019-07-02 19:44:37 |
Odsłon 255 |

Wyjaśniamy, kto dostanie 500 plus od lipca 2019 i co trzeba zrobić, żeby otrzymać świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko? Dokładne terminy składania wniosków.

Świadczenie pieniężne 500 plus na pierwsze dziecko w świetle dotychczasowych norm prawnych

Aktualnie obowiązujące przepisy dotyczące programu rodzina 500 plus gwarantują wypłatę tego świadczenia wychowawczego na drugie i następne dziecko. Nie trzeba przy tym spełniać żadnych dodatkowych kryteriów, aby zostało ono przyznane rodzicom, którzy wychowują więcej niż jedną pociechę. Wystarczy jedynie złożyć właściwie wypełniony wniosek w odpowiednim dla naszego miejsca zamieszkania Urzędu Gminy bądź Miejscowego Ośrodka Pomocy Społecznej (MOPS), które to przeważnie zajmują się realizacją świadczenia 500 plus. Można również wygodnie przesłać je drogą elektroniczną, np. przez bankowość internetową. Natomiast kryterium dochodowe 500 plus obowiązuje nas w przypadku, gdy będziemy chcieli starać się o świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko. O jego przyznaniu decydują niskie dochody uzyskiwanie przez opiekunów prawnych pociechy, które są obliczane na podstawie miesięcznych kwot dzielonych przez liczbę wszystkich członków danej rodziny. Nie mogą one przekraczać 800 zł netto, a gdy pod naszą opieką znajduje się niepełnosprawne dziecko to jest ona zwiększona do 1200 zł. Wobec tego starając się obecnie o świadczenie wychowawcze 500 plus na 1 dziecko do obowiązkowego wniosku należy dołączyć rzetelne informacje o naszych bieżących zarobkach oraz o dochodzie z poprzedniego pełnego roku rozliczeniowego, który jest zawarty w dokumencie PIT.
Takie zasady obowiązują jedynie do 1 lipca 2019. Przeczytaj dalej, jak zmienią się od 1 lipca 2019 zasady przyznawania 500 zł na pierwsze dziecko.

 

Najnowsze zmiany w przyznawaniu świadczeń wychowawczych: 500 zł na każde dziecko będzie wprowadzone już od 1 lipca 2019 roku

Ostatnio dość dużo mówiło się o nowym projekcie partii rządzącej, w jakim świadczenie pieniężne 500 plus zostanie przyznane na każde dziecko w 2019 roku, a który po przyjęciu przez rząd stanie się rzeczywistością już w lipcu. Tak jak dotychczas będzie ono wypłacane co miesiąc rodzicom na wszystkie dzieci, które nie ukończyły jeszcze 18. roku życia. Jednak nadal, aby je otrzymać, należy wcześniej złożyć odpowiedni wniosek. Niemniej istotną nowością w tym projekcie jest fakt, że na pierwsze dziecko 500 plus nie będzie już obowiązywało aktualnie panujące kryterium dochodowe. Oprócz tego również zostaje zniesiona konieczność każdorazowego uzyskania bądź utraty dochodu, która również miała wpływ na przyznanie świadczenia. A zatem o tym, kto dostanie 500 plus na pierwsze dziecko od 1 lipca 2019 roku będzie jedynie decydować złożenie przez opiekuna prawnego aktualnego wniosku do właściwego urzędu, do którego nie trzeba będzie załączać żadnych dodatkowych dokumentów na temat całej sytuacji dochodowej rodziny. Zdecydowanie znacząco ułatwia to załatwianie niezbędnych formalności rodzicom. Tymczasem to nie jedyne pozytywne zmiany w 500 plus, jakie czekają jego beneficjentów. Należą do nich też następujące udogodnienia związane w głównej mierze z wypłatą świadczenia wychowawczego:

 • -po narodzinach pierwszego i kolejnego dziecka jego opiekunowie prawni mają aż 3 miesiące na składanie wniosku, aby otrzymać wypłatę świadczenia 500 plus z wyrównaniem za czas liczony od dnia jego urodzin;
 • -rodzice będą otrzymywać jedynie informację o tym, że pieniądze zostaną im przyznane, które zastąpi obecnie obowiązujące w urzędach procedury administracyjne o rozstrzygnięciu danej decyzji;
 • -zmiany procedur związanych z sytuacjami, w których opiekunowie prawni biorący udział w programie rodzinie 500 plus zmienią swoje miejsce zamieszkania;
 • -wydłużony okres, na który zostanie przyznane świadczenie 500 plus na pierwsze i następne dziecko, ponieważ będzie ono przyznawane aż do 31 maja 2021 roku, a następnie od 1 czerwca 2021 roku do 31 maja 2022 roku (kolejne wnioski trzeba będzie składać od lutego 2021 roku);
 • -w przypadku śmierci rodzica, który otrzymuje comiesięczne wypłaty z programu, zostają one przyznane drugiemu opiekunowi dziecka, na którego zostało ustalone świadczenie.

W związku z tym warunki 500 plus na pierwsze dziecko zmieniają się na korzyść dla rodziców, którzy wychowują jedynaka bądź dotychczasowe kryterium dochodowe uniemożliwiało im przyznanie świadczenia pieniężnego na pierworodną pociechę. I co najważniejsze, dodatkowo wprowadzone rozwiązania sprawiają, że program rodzina 500 plus staje się bardziej przystępny, a system jego ustalenia jest o wiele bardziej przejrzysty. Konieczne jest jedynie prawidłowo wypełniony wniosek na 500 plus na pierwsze dziecko, aby zostało na nie ustalone comiesięczne świadczenie wychowawcze.

 

Jak dostać 500 plus na pierwsze dziecko? Ważne informacje dla rodziców jedynaka oraz rodzin wielodzietnych

Już dokładnie wiemy, kiedy 500 plus na 1 dziecko będzie przyznawane bez ograniczeń w postaci obecnie wymaganego kryterium dochodowego. Niewątpliwie 1 lipca 2019 roku będzie przełomowym momentem w rządowym programie rodzina 500 plus zarówno dla rodziców jedynaków, jak i dwóch lub więcej dzieci, których pierworodne pociechy nie zostały nim objęte ze względu na dochody przekraczające maksymalny próg dochodowy. Jednak do otrzymania świadczenia na 500 plus trzeba koniecznie złożyć wniosek i to w odpowiednim terminie, żeby zachować ciągłość jego wypłat. Wszystko też zależy od naszej aktualnej sytuacji rodzinnej. Dla przykładu w rodzinach wielodzietnych, gdzie na drugie i następne dziecko jest przyznane świadczenie do końca września 2019 roku, należy od 1 lipca złożyć niezbędne dokumenty, żeby dostała je również pierworodna pociecha. Natomiast rodzice jedynaka najczęściej nie są beneficjentami świadczenia 500 plus, więc na pewno będą musieli składać wniosek, aby je otrzymać na jedynego syna lub córkę. Warto zatem zapamiętać, że opiekunowie prawni jednego dziecka, które do tej pory nie było beneficjentem programu rodzina 500 plus, powinni złożyć prawidłowo wypełniony wniosek w następujących terminach:

 • -od 1 lipca 2019 r. przez Internet,
 • -od 1 sierpnia 2019 r. we właściwym organie zajmującym się świadczeniami wychowawczymi,
 • -i najpóźniej do 30 września 2019 r., żeby mieć wypłacone pieniądze za każdy miesiąc od momentu, kiedy zaczyna przysługiwać 500 zł na każde dziecko, czyli za lipiec, sierpień i wrzesień.

Natomiast składanie wniosków w późniejszych okresie, tj. po 30 września 2019 r. skutkuje głównie tym, że wypłata świadczenia 500 plus nastąpi dopiero od października i bez uwzględnienia oraz wyrównania za ostatnie trzy miesiące. Dotyczy to również rodzin wielodzietnych, które w poprzednim roku kalendarzowym otrzymali pozytywne rozpatrzenie wniosku o pomoc pieniężną ze strony Państwa na drugie i następne dziecko. Wobec tego będzie ono wypłacane nadal do 30 września 2019 roku. Jeśli jednak rodzice większej ilości pociech będą chcieli mieć już od lipca przyznane świadczenie 500 plus na pierwsze dziecko, to muszą oni podobnie jak opiekunowie jedynaków złożyć wniosek o nie we właściwym terminie. Jedyną różnicą jest to, że zaznaczają oni w nim każdą pociechę, ponieważ będzie już on rozpatrywany w ramach ustalenia wypłat z programu na kolejny okres jego trwania. Dobrze jest przy tym pamiętać, że także i w tym przypadku czas wypłaty świadczenia 500 plus oraz zachowania ich ciągłości jest uzależniony od terminu, w którym zostanie złożony przez opiekuna prawnego dziecka wniosek.

 

Jak złożyć wniosek na 500 plus przez Internet oraz drogą tradycyjną?

A zatem główną podstawą do przyznania wychowawczego świadczenia 500 plus na pierwsze dziecko i kolejne jest złożenie odpowiedniego wniosku w terminie od 1 lipca 2019 roku do 30 września 2019 roku, żeby było ono wypłacane od początku trwania jego nowej wersji, w której zniesione zostało kryterium dochodowe. Przy pozytywnym rozpatrzeniu zostanie ono ustalone na dłuższy okres niż dotychczas, ponieważ od 1 lipca 2019 roku do 31 maja 2021 roku. Inną istotną kwestią jest to, gdzie składam wniosek na 500 plus, gdyż tak jak do tej pory można zrobić to na dwa sposoby nowoczesny i tradycyjny: drogą elektroniczną lub zanieść do właściwego organu w miejscu zamieszkania, który zajmuje się ich rozpatrywaniem i przyznawaniem świadczeń wychowawczych. W pierwszym przypadku składając wniosek przez Internet, można zrobić to za pośrednictwem bankowości elektronicznej banku, w którym mamy założone konto osobiste. Kolejnymi dostępnymi opcjami są również: ministerialny Portal Informacyjno – Usługowy Emp@tia, ePUAP oraz portal PUE ZUS. Natomiast dla osób, które chciałyby osobiście złożyć wydrukowany i wypełniony ręcznie wniosek na świadczenie 500 plus, to trzeba wcześniej zorientować się, który organ adekwatny do naszego miejsca zamieszkania zajmuje się tego rodzaju programami rządowymi. Przeważnie jest to Urząd Gminy i jego poszczególne jednostki, a także Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej (MOPS). Oprócz tego do wypełnienia tradycyjnego papierowego wniosku oraz dostępnego online potrzebne będą nam następujące informacje:

 • -dane rodzica, który ubiega się o przyznanie wychowawczego świadczenia 500 plus;
 • -dane drugiego opiekuna prawnego, które są konieczne do podania;
 • -dane wszystkich dzieci, na które ma ono zostać ustalone, w tym numer PESEL.

 

Ponadto składając wniosek przez Internet konieczne będzie też podanie aktualnego adresu e-mail, a w samym Urzędzie Miasta lub MOPS-ie – numer konta bankowego, na które ma wpływać comiesięczna wypłata świadczenia.

 

Kiedy nastąpi wypłata nowych świadczeń z programu 500 plus na pierwsze dziecko i kolejne od 1 lipca 2019 roku?

Od 1 lipca 2019 roku 500 zł na każde dziecko dostaną wszyscy rodzice, którzy w odpowiednim terminie złożą wypełnione wnioski, ponieważ są one przyznawane w odgórnie wyznaczonych okresach. Dlatego też wypłata świadczenia wychowawczego z programu rodzina 500 plus będzie wyglądała następująco:

 • -wniosek złożony od 1 lipca do 31 sierpnia 2019 roku gwarantuje, że pieniądze zostaną nam wypłacone nie później niż do ostatniego dnia października 2019 roku, przy czym mamy zapewnione wyrównanie za poprzednie miesiące, licząc od początku lipca
 • -składanie dokumentów do końca września 2019 roku oznacza wypłatę świadczenia najpóźniej do ostatniego dnia listopada 2019 roku, i także w tym przypadku możemy liczyć na jego wyrównanie
 • -złożenie wniosku od października 2019 roku nie zapewnia nam już wyrównania za poprzednie miesiące, czyli od lipca, ponieważ zostanie ono przyznane dopiero na okres od 1 października i wypłacone najdalej do 31 grudnia 2019 roku;
 • -każdy późniejszy miesiąc opóźnia wypłatę świadczenia wychowawczego, tj. dokumenty składane w listopadzie 2019 r. oznaczają, że pieniądze mogą pojawić się na naszym koncie bankowym do ostatniego dnia stycznia 2020 roku.

 

Jak można wywnioskować z powyższych ustaleń, to warto postarać się o świadczenie 500 plus już od początku lipca, aby zarazem szybko otrzymać wypłatę z niego oraz utrzymać ich nieprzerwaną ciągłość. Inaczej nie dostaniemy wyrównania za poprzednie miesiące. Natomiast im później złożymy wniosek, tym dłużej będziemy musieli poczekać na pieniądze z programu. Pamiętając jednak przy tym, że od 1 lipca 2019 roku można składać wnioski najpierw przez Internet. A dopiero od 1 sierpnia 2019 roku bezpośrednio w organie gminy, która zajmuje się realizacją programu rodzina 500 plus.

 

Autor artykułu:

Kryspina

Kryspina - szuka ciekawych, niebanalnych, a jednocześnie przydatnych produktów dla rodziców i dzieci, dba o ich jakość oraz o to, by asortyment sklepu zapewniał szeroki wybór. Prywatnie miłośniczka zdrowego odżywiania i naturalnych kosmetyków, spędzająca aktywnie czas - najchętniej podczas pieszych górskich wycieczek. Wytrwała, empatyczna i dbająca o relacje, zarówno rodzinne, jak i biznesowe.

Skomentuj

0 Komentarze

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.